logo-fundacjaMottem przewodnim działalności Fundacji jest sentencja „Co zrobisz dla innych, abyś sam zasłużył na pomoc”, co oznacza, iż pomoc udzielana przez Fundację w ramach realizowanych celów zmierza do uruchomienia w beneficjentach potrzeby dalszego pomagania, inspirowania i dalszego rozwoju oraz kształtowania postawy, zgodnie z którą zawsze można zrobić więcej niż się musi.